Njurundakåsan 161210 - LiveResults by NTS-Timing

        Visa brutna & uteslutna sekunder.

Start Dagetapp 12:00, Bredd 6SS övriga 4SS
Start Nattetapp 16:30, Bredd 8SS, Motion 6 SS, Dam och E1U 4SS

Placering på: SS1   Placering totalt efter: SS1
Pl.
tot.
Pl.
kl.
Nr Namn Klubb Klass Tid Diff
föreg
Diff
tot
1 1 59 Joacim Eriksson Njurunda MK Motion 08:52.80 +0:00.00 +00:00.00
2 1 6 Jens Westerlund Njurunda MK Bredd 09:07.00 +0:14.20 +00:14.20
3 2 61 Ola Thorell Hogdals Motor Klubb Motion 09:16.14 +0:09.14 +00:23.34
4 2 1 Niclas Karlsson Hudiksvalls MCK Bredd 09:17.28 +0:01.14 +00:24.48
5 3 9 Thorbjörn Johnsson Hudiksvalls MCK Bredd 09:32.34 +0:15.06 +00:39.54
6 4 11 Nilas Fogelberg Hudiksvalls MCK Bredd 09:32.74 +0:00.40 +00:39.94
7 3 41 Lars Berglund Hudiksvalls MCK Motion 09:33.82 +0:01.08 +00:41.02
8 5 12 Rickard Danielsson FMCK Umeå Bredd 09:44.42 +0:10.60 +00:51.62
9 6 10 Per Jansson Bollnäs MK Bredd 09:46.46 +0:02.04 +00:53.66
10 4 65 Zeb Melarti Njurunda MK Motion 09:48.53 +0:02.07 +00:55.73
11 7 4 Lars Isaksson Timrå EK Bredd 09:50.82 +0:02.29 +00:58.02
12 8 8 Magnus Andersson Woxnadalens MK Bredd 09:56.35 +0:05.53 +01:03.55
13 5 42 Johan Flodman Hogdals Motor Klubb Motion 09:57.54 +0:01.19 +01:04.74
14 6 45 Anders Brolin Bollnäs MK Motion 10:04.02 +0:06.48 +01:11.22
15 9 3 Marcus Vestman ÖMK Motocross & Enduro Bredd 10:05.26 +0:01.24 +01:12.46
16 7 53 Patrik Gill Timrå EK Motion 10:08.15 +0:02.89 +01:15.35
17 8 54 Robin Larsson Njurunda MK Motion 10:08.28 +0:00.13 +01:15.48
18 9 47 Fabian Kalén Timrå EK Motion 10:15.32 +0:07.04 +01:22.52
19 10 63 Tony Bratt Kumla EF Motion 10:15.74 +0:00.42 +01:22.94
20 11 44 Andreas Gynnild MK Trondheim Motion 10:22.38 +0:06.64 +01:29.58
21 12 60 Lars Linderdahl Hudiksvalls MCK Motion 10:36.66 +0:14.28 +01:43.86
22 13 55 David Solander Njurunda MK Motion 10:42.81 +0:06.15 +01:50.01
23 1 31 Oscar Jonsson Timrå EK E1U 10:50.76 +0:07.95 +01:57.96
24 14 49 Mats Backlund Njurunda MK Motion 10:51.26 +0:00.50 +01:58.46
25 10 2 Mats Bäcklin SMK Söderhamnsavdelning Bredd 11:00.74 +0:09.48 +02:07.94
26 15 43 Conny Eriksson ÖMK Motocross & Enduro Motion 11:01.84 +0:01.10 +02:09.04
27 16 57 Edvin Eriksson Timrå EK Motion 11:02.75 +0:00.91 +02:09.95
28 17 46 Jonas Persson Bollnäs MK Motion 11:16.77 +0:14.02 +02:23.97
29 18 52 Zack Lindgren Njurunda MK Motion 11:18.95 +0:02.18 +02:26.15
30 19 56 Mats Vestman ÖMK Motocross & Enduro Motion 11:32.40 +0:13.45 +02:39.60
31 20 48 Lars-Thore Thomassen Hell Motorsportklubb(Norge) Motion 11:32.99 +0:00.59 +02:40.19
32 11 5 Jim Eriksson FMCK Härnösand Bredd 11:35.90 +0:02.91 +02:43.10
33 21 67 Andreas Häggström Luleå MS Motion 11:36.30 +0:00.40 +02:43.50
34 22 66 Stefan Olsson Bollnäs MK Motion 11:38.05 +0:01.75 +02:45.25
35 23 40 Tommy Lindberg SMK Söderhamnsavdelning Motion 11:44.10 +0:06.05 +02:51.30
36 2 32 Melvin Granquist Hammarstrands Enduro Klubb E1U 12:07.81 +0:23.71 +03:15.01
37 24 51 Erik Nordin Luleå MS Motion 12:39.96 +0:32.15 +03:47.16
38 1 21 Ida Solander Njurunda MK Dam 13:46.68 +1:06.72 +04:53.88
39 25 50 Viktor Kågevall ÖMK Motocross & Enduro Motion 17:43.81 +3:57.13 +08:51.01
40 2 20 Stina Lange Timrå EK Dam 19:40.23 +1:56.42 +10:47.43
 
Pl.
tot.
Pl.
kl.
Nr Namn Klubb Klass Körtid Prick Totaltid Diff
föreg
Diff
tot
1 1 59 Joacim Eriksson Njurunda MK Motion 00:08:52.80 0 00:08:52.80 +0:00.00 +00:00.00
2 1 6 Jens Westerlund Njurunda MK Bredd 00:09:07.00 0 00:09:07.00 +0:14.20 +00:14.20
3 2 61 Ola Thorell Hogdals Motor Klubb Motion 00:09:16.14 0 00:09:16.14 +0:09.14 +00:23.34
4 2 1 Niclas Karlsson Hudiksvalls MCK Bredd 00:09:17.28 0 00:09:17.28 +0:01.14 +00:24.48
5 3 9 Thorbjörn Johnsson Hudiksvalls MCK Bredd 00:09:32.34 0 00:09:32.34 +0:15.06 +00:39.54
6 4 11 Nilas Fogelberg Hudiksvalls MCK Bredd 00:09:32.74 0 00:09:32.74 +0:00.40 +00:39.94
7 3 41 Lars Berglund Hudiksvalls MCK Motion 00:09:33.82 0 00:09:33.82 +0:01.08 +00:41.02
8 5 12 Rickard Danielsson FMCK Umeå Bredd 00:09:44.42 0 00:09:44.42 +0:10.60 +00:51.62
9 6 10 Per Jansson Bollnäs MK Bredd 00:09:46.46 0 00:09:46.46 +0:02.04 +00:53.66
10 4 65 Zeb Melarti Njurunda MK Motion 00:09:48.53 0 00:09:48.53 +0:02.07 +00:55.73
11 7 4 Lars Isaksson Timrå EK Bredd 00:09:50.82 0 00:09:50.82 +0:02.29 +00:58.02
12 8 8 Magnus Andersson Woxnadalens MK Bredd 00:09:56.35 0 00:09:56.35 +0:05.53 +01:03.55
13 5 42 Johan Flodman Hogdals Motor Klubb Motion 00:09:57.54 0 00:09:57.54 +0:01.19 +01:04.74
14 6 45 Anders Brolin Bollnäs MK Motion 00:10:04.02 0 00:10:04.02 +0:06.48 +01:11.22
15 9 3 Marcus Vestman ÖMK Motocross & Enduro Bredd 00:10:05.26 0 00:10:05.26 +0:01.24 +01:12.46
16 7 53 Patrik Gill Timrå EK Motion 00:10:08.15 0 00:10:08.15 +0:02.89 +01:15.35
17 8 63 Tony Bratt Kumla EF Motion 00:10:15.74 0 00:10:15.74 +0:07.59 +01:22.94
18 9 44 Andreas Gynnild MK Trondheim Motion 00:10:22.38 0 00:10:22.38 +0:06.64 +01:29.58
19 10 60 Lars Linderdahl Hudiksvalls MCK Motion 00:10:36.66 0 00:10:36.66 +0:14.28 +01:43.86
20 11 47 Fabian Kalén Timrå EK Motion 00:10:15.32 30 00:10:45.32 +0:08.66 +01:52.52
21 12 49 Mats Backlund Njurunda MK Motion 00:10:51.26 0 00:10:51.26 +0:05.94 +01:58.46
22 13 43 Conny Eriksson ÖMK Motocross & Enduro Motion 00:11:01.84 0 00:11:01.84 +0:10.58 +02:09.04
23 14 57 Edvin Eriksson Timrå EK Motion 00:11:02.75 0 00:11:02.75 +0:00.91 +02:09.95
24 15 55 David Solander Njurunda MK Motion 00:10:42.81 30 00:11:12.81 +0:10.06 +02:20.01
25 16 46 Jonas Persson Bollnäs MK Motion 00:11:16.77 0 00:11:16.77 +0:03.96 +02:23.97
26 17 52 Zack Lindgren Njurunda MK Motion 00:11:18.95 0 00:11:18.95 +0:02.18 +02:26.15
27 1 31 Oscar Jonsson Timrå EK E1U 00:10:50.76 30 00:11:20.76 +0:01.81 +02:27.96
28 10 2 Mats Bäcklin SMK Söderhamnsavdelning Bredd 00:11:00.74 30 00:11:30.74 +0:09.98 +02:37.94
29 18 56 Mats Vestman ÖMK Motocross & Enduro Motion 00:11:32.40 0 00:11:32.40 +0:01.66 +02:39.60
30 19 48 Lars-Thore Thomassen Hell Motorsportklubb(Norge) Motion 00:11:32.99 0 00:11:32.99 +0:00.59 +02:40.19
31 11 5 Jim Eriksson FMCK Härnösand Bredd 00:11:35.90 0 00:11:35.90 +0:02.91 +02:43.10
32 20 66 Stefan Olsson Bollnäs MK Motion 00:11:38.05 0 00:11:38.05 +0:02.15 +02:45.25
33 21 40 Tommy Lindberg SMK Söderhamnsavdelning Motion 00:11:44.10 0 00:11:44.10 +0:06.05 +02:51.30
34 22 54 Robin Larsson Njurunda MK Motion 00:10:08.28 120 00:12:08.28 +0:24.18 +03:15.48
35 2 32 Melvin Granquist Hammarstrands Enduro Klubb E1U 00:12:07.81 30 00:12:37.81 +0:29.53 +03:45.01
36 23 51 Erik Nordin Luleå MS Motion 00:12:39.96 0 00:12:39.96 +0:02.15 +03:47.16
37 1 21 Ida Solander Njurunda MK Dam 00:13:46.68 0 00:13:46.68 +1:06.72 +04:53.88
38 24 67 Andreas Häggström Luleå MS Motion 00:11:36.30 180 00:14:36.30 +0:49.62 +05:43.50
39 25 50 Viktor Kågevall ÖMK Motocross & Enduro Motion 00:17:43.81 0 00:17:43.81 +3:07.51 +08:51.01
40 2 20 Stina Lange Timrå EK Dam 00:19:40.23 300 00:24:40.23 +6:56.42 +15:47.43